Bestuur

Sinds de verzelfstandiging per 1 januari 2013 is het zwembad ondergebracht bij de Stichting Bosbad de Paasbergen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de onderstaande personen:
 

Naam functie
Albert Elken voorzitter
Hein van Mulligen algemeen lid
Jan Kruithof algemeen lid
Andrea de Groot secretaris
Jan Zoer algemeen lid
Jannette Den Otter penningmeester
Sandra Bloemerts algemeen lid

 

Copyright © 2018 Zwembad Dwingeloo. Ook een website maken met Qsite?